Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 và Tương Lai Giáo Dục

Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 và Tương Lai Giáo Dục

  • NH05733
109,000
Tác giả: Manabu Sato
Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
Công ty phát hành: VETT Eduking
Số trang: 108
Hình thức bìa: Bìa mềm

Cuốn sách nhỏ này được viết ra nhằm ba mục đích.

Mục đích thứ nhất là làm rõ xem dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa, giáo dục và xã hội Nhật Bản, thế giới đã thay đổi như thế nào dựa trên các dữ liệu và tài liệu khác nhau.

Mục đích thứ hai là làm rõ ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục công. Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ thúc đẩy ICT hóa trong giáo dục. Với bối cảnh đằng sau là toàn cầu hóa, nó còn tạo ra sự trưởng thành nhanh chóng của thị trường giáo dục, làm giáo dục biến thành “big business” và tạo ra nguy cơ của giáo dục công. Ngoài ra, sự bành trướng của thị trường giáo dục lấy giáo dục ICT làm trọng tâm và “big business” hóa đã được tăng tốc bởi đại dịch COVID-19.

Mục đích thứ ba là tìm kiếm phương thức hiện tồn của giáo dục và học tập tương ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Giờ học và học tập tương ứng với thời đại mới sẽ nên như thế nào? Thêm nữa, trường học trong tương lai nên như thế nào? Trả lời những câu hỏi này không phải là việc dễ dàng. Ở đây, tôi sẽ đưa ra con đường tìm kiếm phương thức hiện tồn của trường học và lớp học trong tương lai.

Bình luận