HOT

Lego Tử Cấm Thành

462,000 ₫

Số mảnh: 2406 pcs

Size: 28x21.5cm

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+ 

Mua hàng
HOT

Lego Thiên An Môn

454,000 ₫

Số mảnh: 2980 pcs

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+ 

Mua hàng
HOT

Lego Đền Thiên Đường

560,000 ₫

Số mảnh: 2641 pcs

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+ 

Mua hàng
HOT

Lego Kiến Trúc Cung Trung Quốc

462,000 ₫

Số mảnh: 2600 pcs

Size: 20x21.2cm

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+ 

 
Mua hàng
HOT

Lego Ngọn Tháp Ả Rập

476,000 ₫

Số mảnh: 2148 pcs

Size: 25x12cm

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+ 

 
 
Mua hàng
HOT

Lego Tháp Nghiêng - 2148 mảnh

406,000 ₫

Số mảnh: 2148 pcs

Size: 34x20

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+ 

Mua hàng
HOT

Lego Tàu Titanic - 2338 mảnh

476,000 ₫

Số mảnh: 2338 pcs

Size: 56x8cm

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 

Độ tuổi: 6+

Mua hàng
HOT

Lego Đền Taj Mahal - 4146 mảnh

448,000 ₫

Số mảnh: 4146 pcs

Size: 24*24*21 cm -

Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp đảm bảo chất lượng và an toàn

Tiêu chuẩn chất lượng: 3C, EN71, ASTM, HR4040 -

Độ tuổi: 6+

Ngoài các miếng lego được để trong 12 túi riêng biệt, trong hộp sẽ bao gồm 1 bộ đèn phát sáng và 1 sách hướng dẫn cách lắp ghép.

Mua hàng