Người Gieo Hy Vọng

  • NH05732
119,000
Nhà cung cấp: Thái Hà
Tác giả: Erin Gruwell, Những Nhà Văn Tự do
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Hình thức bìa: Bìa Mềm

Erin Gruwell là một giáo viên. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cô không cùng các học sinh (đã từng là “cá biệt”) của mình lập ra nhóm Những nhà văn Tự do (Freedom Writers) và cho ra đời cuốn Nhật ký của Những nhà văn Tự do (Freedom Writers Diary).

Bình luận