SÁCH KIẾN THỨC BÁCH KHOA CHUNG

HOT

Làm Việc Và Chơi Ở Tuổi Mầm Non

110,000 ₫

Nhà cung cấp: NXB Trẻ
Tác giả: Freya Jaffke
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Hình thức bìa: Bìa Mềm
Mua hàng

BÁCH KHOA THƯ LAROUSSE:KHÔNG GIAN

148,000 ₫

Tác giảAnne Lesterlin
Người DịchĐỗ Thị Tố Nga
NXBNXB Thế Giới
Năm XB2020
Trọng lượng (gr)100
Kích Thước Bao Bì34 x 20 cm
Số trang98
Hình thứcBìa Mềm
  
Mua hàng

HOW BUSINESS WORKS:HIỂU HẾT VỀ KINH DOANH

380,000 ₫

Tác giảNhiều Tác Giả
Người DịchTân Thành
NXBNhà Xuất Bản Thế Giới
Năm XB2020
Trọng lượng (gr)370
Kích Thước Bao Bì19.5 x 23 cm
Số trang351
Hình thứcBìa Mềm
Mua hàng

NHẬT KÝ COVID VÀ NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ

102,000 ₫

Tác giảBS Ngô Đức Hùng
NXBNXB Thế Giới
Năm XB2021
Trọng lượng (gr)240
Kích Thước Bao Bì20.5 x 14 cm
Số trang200
Hình thứcBìa Mềm
Mua hàng

BÁCH KHOA TRI THỨC NHÂN LOẠI

235,000 ₫

Tác giảNhiều Tác Giả
Người DịchNguyễn Thị Phương Quỳnh
NXBNXB Phụ Nữ Việt Nam
Năm XB2020
Trọng lượng (gr)1300
Kích Thước Bao Bì22 x 17.5 cm
Số trang392
Hình thứcBìa Cứng
Mua hàng

ĂN GÌ KHÔNG CHẾT

295,000 ₫

Tác giảMichael Greger - Gene Stone
NXBNXB Trẻ
Năm XB03-2018
Trọng lượng (gr)800
Kích Thước Bao Bì16 x 24
Số trang772
Hình thứcBìa Mềm
Mua hàng

Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình 05

38,000 ₫

Tác giảNhiều Tác Giả
NXBNXB Trẻ
Năm XB2019
Trọng lượng (gr)150
Kích Thước Bao Bì14 x 20
Số trang124
Hình thứcBìa Mềm
Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Ai Cập

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Đức

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Minh Tuấn, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Úc

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hao Nhiên, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Campuchia

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Minh Tuấn, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Mông Cổ

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Minh Tuấn, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Hà Lan

12,000 ₫

 Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Minh Tuấn, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Anh

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Hy Lạp

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Minh Tuấn, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Nhật Bản

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả:Hạo Nhiên, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Ý

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Tác giả: Hạo Nhiên, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Canada

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Tác giả: Minh Tuấn, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Nga

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Việt Nam

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hạo Nhiên, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới: Brazil

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới: Thái Lan

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng
HOT

Vòng quanh thế giới : Trung Quốc

12,000 ₫

Tên Nhà Cung Cấp: Nhà Xuất Bản Kim Đồng
 Tác giả: Hoài Nam, Nguyễn Hào
 NXB: NXB Kim Đồng
 Năm XB: 2021
 Kích Thước Bao Bì: 18.5 x 18.5 cm
 Số trang: 16
 Hình thức: Bìa Mềm

Mua hàng